V - LAN, s.r.o.


  • "Neobmedzené pripojenie na internet"
  • "Spišské Vlachy, Olcnava, Kolinovce, Zahura, Vojkovce"

Vitajte na stránkach V-LAN, s.r.o.

Z dôvodu legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) sme pristúpili k úprave Všeobecných obchodných podmienok (VOP) s účinnosťou od 25.05.2018. Celé znenie VOP je dostupné na tejto stránke v sekcii “Dokumenty” alebo v tlačenej forme v zákazníckom centre.


Aktuálne pokrývame obce Kolinovce, Olcnava, Vojkovce, mesto Spišské Vlachy a rekreačnú oblasť Zahura.